Mục tiêu

Mục tiêu

Mục tiêu

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tính sáng tạo trong đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Nâng cao năng lực cạnh tranh trên các lĩnh vực Công ty đang hoạt động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Đáp ứng yêu cầu của khách hàng về thời gian và chất lượng phục vụ đối với các dịch vụ do Công ty cung cấp.

Sứ mệnh

Làm hài lòng khách hàng bằng chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Là một công ty có chất lượng dịch vụ tốt và chuyên nghiệp, luôn đổi mới, cải tiến, vươn đến sự hoàn thiện nhằm phát triển thương hiệu bền vững.

Luôn xem sự hài lòng và lợi ích của khách hàng là động lực thúc đẩy sự phát triển, là thước đo của sự thành công với phương châm “sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu phát triển công ty”.

Tầm nhìn

Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực môi trường đô thị, là lựa chọn số 1 đối với các tổ chức, các chủ đầu tư nhờ thương hiệu uy tín và khả năng cung cấp dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Xây dựng công ty thành một tổ chức chuyên nghiệp, tạo dựng công ăn việc làm ổn định, môi trường làm việc năng động, thu nhập cao cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

1900 3160